Tin tức

Xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bộ Công an đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư, tạo hành lang pháp lý quy định Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng.

Ngày 8/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

thu-truong-luong-tam-quang

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an cho rằng, cần bổ sung dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, trên cơ sở đó tạo pháp lý để thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Chính phủ giao cho Bộ Công an về chiến lược bảo vệ An ninh mạng Quốc gia.

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn bảo vệ an ninh mạng và tình hình chưa có cơ sở pháp lý để quản lý đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ, sản phẩm an ninh mạng, Bộ Công an đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư trong dự án Luật sửa đổi lần này, tạo hành lang pháp lý quy định Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng và thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phù hợp trong giai đoạn hiện nay về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, về quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong quản lý, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ an ninh mạng, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ An ninh mạng Quốc gia đã nêu mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu nguy cơ bị xâm hại An ninh Quốc gia (ANQG) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH), Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 22 về chương trình trình hành động của Chính phủ về đảm bảo An ninh mạng Quốc gia, giao cho Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm thuộc an ninh mạng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thời gian vừa qua, từ thực tiễn công tác và qua kiểm tra trực tiếp các Bộ, Ban, ngành, Cơ quan Trung ương đã phát hiện có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị lây nhiễm mã độc, phần mềm gián điệp và nhấn mạnh một trong những nguyên nhân dẫn đến các lỗ hổng bảo mật trên là chưa có hành lang pháp lý để quản lý các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; có nguy cơ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp an ninh mạng không đủ năng lực.

 “Đây là kẽ hở hết sức nghiêm trọng nếu bị các cơ quan đặc biệt nước ngoài lợi dụng; có thể đe doạ đến sự an toàn của an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, mặc dù Luật An toàn thông tin năm 2015 có quy định các nội dung về sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng nhưng số liệu thực tiễn các vụ việc an ninh mạng cho thấy việc chưa quy định quản lý công tác bảo vệ an ninh mạng vì đối tượng quản lý và khách thể bảo vệ, chủ thể, biện pháp quản lý khác nhau.

Nguồn: https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202112/de-xuat-dich-vu-bao-ve-an-ninh-mang-la-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-0f73e4e/

Những bài viết liên quan

Back to top button