Công ty bảo vệ

Cảng hàng không Liên Khương cần thuê dịch vụ bảo vệ

Để bảo đảm hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng cung cấp dịch phục vụ hành khách, Cảng HK Liên Khương kính đề nghị Văn phòng Tổng công ty hỗ trợ đăng tải thông báo mời chào giá gói cung cấp dịch vụ “Thuê dịch vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh các vị trí công cộng Cảng hàng không Liên Khương” trên Website của Tổng công ty.

cang-hang-khong-lien-khuong

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ V/v: Thuê dịch vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh các vị trí công cộng Cảng hàng không Liên Khương.

Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp gói dịch vụ: Thuê dịch vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh các vị trí công cộng Cảng hàng không Liên Khương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

– Yêu cầu đối với dịch vụ: Cung cấp dịch vụ theo mô tả như sau:

STT Nội dung Số lượng/mô tả Yêu cầu công việc
1 Vị trí Cổng 1 Thời gian ca trực 24/24, 03 ca/ngày Điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự trong khu vực, hướng dẫn hành khách phương tiện giao thông và thực hiện công việc theo sự hướng dẫn, sắp xếp của Phòng An ninh CHK Liên Khương
2 Vị trí khu vực công cộng ga đi, câu cạn Thời gian ca trực 16/24, 02 ca/ngày theo thực tế lịch bay trong ngày
3 Vị trí công cộng ga đến, bến xe Thời gian ca trực 16/24, 02 ca/ngày theo thực tế lịch bay trong ngày

Yêu cầu về dịch vụ bảo vệ

– Đảm bảo cung cấp dịch vụ đạt yêu cầu về khối lượng, chất lượng. – Số lượng nhân sự cung cấp dịch vụ: 07 người.

Cam kết nhân sự cung cấp dịch vụ chịu sự hướng dẫn sắp xếp của cán bộ phòng Phòng An ninh Cảng hàng không Liên Khương, hồ sơ chào giá đính kèm danh sách nhân sự trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ.

– Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp, kinh nghiệm hoạt động tối thiểu 03

năm và đã từng thực hiện các hợp đồng tương tự có giá trị > 200.000.000 đồng. – Thời gian cung cấp dịch vụ: 06 tháng kể từ ngày từ 01/07/2022 – 31/12/2022.

– Giá: đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói thực hiện cung cấp dịch vụ trong thời gian 06 tháng, giá trần gói cung cấp dịch vụ là: 41,000,000 đồng/tháng x 06 tháng = 246.000.000 đồng, bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

– Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

– Thanh toán: Thanh toán trong thời gian 10 ngày đầu tiên của tháng kế tiếp, sau khi nghiệm thu hoàn thành cung cấp dịch vụ..

– Hiệu lực hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá. 2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá – Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 11h30, ngày 27 tháng 06 năm 2022. – Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

– Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng Cảng HK Liên Khương – QL 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin liên hệ – Cảng hàng không Liên Khương – CN TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. – Địa chỉ: Cảng HK Liên Khương, QL 20, TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng. – Điện thoại : 02633.843802

Fax: 02633.843500 – Người liên hệ: (Ông) Nguyễn Phạm Tuấn 4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp – Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp

– Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Bài viết liên quan:

Những bài viết liên quan

Back to top button