Tin tứcTuyển dụng

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ mời thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2950/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Phương án số 1714/PA-BVPS ngày 27 tháng 11 năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp Ban Quản lý đề án, dự án ngày 24 tháng 5 năm 2023,

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ có nhu cầu lập dự toán, xây dựng giá kế hoạch làm cơ sở cho đấu thầu, gói thầu: Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản kính mời Quý Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện pháp lý xin gửi Hồ sơ báo giá theo các nội dung sau:

1, Bố trí nhân sự và các khu vực/vị trí bảo vệ

Tổng số nhân sự: 13 nhân viên (ca trực 12/24h).

TT Khu vực/vị trí bảo vệ Ca ngày Ca đêm Tổng số nhân viên (người)
1 Cổng Cách Mạng Tháng Tám

(cổng số 1)

1 1 2
2 Cổng cấp cứu

(cổng số 3)

2 1 3
3 Cổng viên chức

(cổng số 4)

1 1 2
4 Tuần tra các khoa, phòng (Trưởng/phó ca) 1 1 2
5 Khoa Khám bệnh, khu vực ngã tư giữa khoa Khám bệnh và Khoa Cấp cứu, Khoa Sanh 1 1
6 Khoa Cấp cứu 1 1 2
7 Cổng Trung tâm Sàng lọc (cổng số 2) 1 1
Tổng số (nhân viên) 8 5 13

2. Các nội dung yêu cầu cụ thể về công tác bảo vệ:

Theo nội dung quy địnhcủa Phương án số1714/PA-BVPS ngày 27 tháng 11 năm 2020 về việc thực hiện công tác bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ (đính kèm), gồm các nội dung sau:

  • Bố trí nhân sự và các khu vực/vị trí bảo vệ.
  • Mô tả chi tiết nhiệm vụ tại các vị trí bảo vệ.
  • Yêu cầu chung về công tác bảo vệ.
  • Tiêu chuẩn về nhân sự bảo vệ.
  • Yêu cầu về công cụ, dụng cụ, phương tiện làm việc.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

3, Quy định về hồ sơ báo giá thực hiện Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ:

– Hồ sơ báo giá bao gồm:

+ Thư báo giá (01 bản chính, theo mẫu đính kèm)

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có công chứng)

+ Giấy chứng nhận hoạt động về lĩnh vực bảo vệ/an ninh trật tự (01 bản sao có công chứng).

+ 01 hợp đồng tiêu biểu về thực hiện công tác bảo vệ với các đơn vị (01 bản sao có công chứng).

– Tất cả các tài liệu trên được đựng trong phong bì, có niêm phong, ngoài bì thư ghi đầy đủ các thông tin:

+ HỒ SƠ BÁO GIÁ.

+ Tên gói thầu: Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

+ Nơi gửi: Công ty ……

+ Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị (lầu 2) – Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Đ/c: Số 106 CMTT, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại: 0292.6518125.

benh-vien-phu-san-can-tho

4, Thời gian gửi hồ sơ báo giá:

Quý Công ty vui lòng gửi hồ sơ báo giá trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2023 (hồ sơ báo giá sẽ không được hoàn trả lại trong mọi trường hợp).

Bệnh viện Phụ sản mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng thông báo.

Có thể bạn quan tâm: VietinBank Bến Tre mời thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ

Những bài viết liên quan

Back to top button